මිල්කාට 2020 ඔලිම්පික් සුදුසුකම් ලැබෙන ලකුණු | දිනමිණ

මිල්කාට 2020 ඔලිම්පික් සුදුසුකම් ලැබෙන ලකුණු

කලාත්මක ජිම්නාස්ට් ක්‍රීඩිකා මිල්කා ගෙහානි ද සිල්වා, 2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් සුදුසුකම් ලබාගත් දෙවන ශ්‍රී ලාංකිකයා බවට පත්ව තිබේ.
 
ඒ අනුව ඇය Artistic Gymnast ඉසව්වෙන් 2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙල නියෝජනය කරනු ඇතැයි සදහන් වේ.
 
මෙම මස 29 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබූ ආසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ ජිම්නාස්ටික් ශූරතාවය අවලංගු වීමත් සමඟ මිල්කාගේ වර්තමාන දත්තවලට අනුව ඇයට ඔලිම්පික් සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට විශාල අවස්ථාවක් මේ වන විට හිමිව තිබේ.
 

නව අදහස දක්වන්න