ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින් පහසු - සුරක්ෂිත ගෙවීම් ක්‍රම | දිනමිණ

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින් පහසු - සුරක්ෂිත ගෙවීම් ක්‍රම

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් පවත්නා තත්ත්වය හමුවේ සිය පාරිභෝගිකයන්ගේ අවශ්‍යතා හඳුනා ගනිමින් ඔවුන්ගේ සුරක්ෂිත භාවය තහවුරු කිරීම සඳහා දුරස්ථ ගෙවීම් ක්‍රම භාවිත කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.

රටේ පවත්නා තත්ත්වය හේතුවෙන් ශාඛා කරා යොමු වීමකින් තොරව ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් පාරිභෝගිකයන්ට ඔන්ලයින් ක්‍රම හරහා අඛණ්ඩ රක්ෂණ සේවා භුක්ති විඳිය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් රක්ෂණ ඔප්පු හිමියන්ට ඔවුන්ගේ රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාලීන කර ගැනීම, වාරික ගෙවීම ඇතුළු සියලු රක්ෂණ අවශ්‍යතා ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් පාරිභෝගික පිවිසුම www.srilankainsurance.net හරහා සහ ඇපල් ඇප් ස්ටෝර් සහ ගූගල් ප්ලේස්ටෝර් වෙතින් ගත හැකි SLIC ජංගම දුරකතන යෙදුම හරහා කිරීමට අවස්ථාව තිබේ.

තව දුරටත් වාරික ගෙවීම සඳහා Genie,FriMi, mCash සහ eZ cash යන ඔන්ලයින් ගෙවීම් පහසුකම් භාවිත කළ හැකි අතර, සෘජු බැංකු ගෙවීම් ඔස්සේද කිරීමේ හැකියාව පවතී. මේ සඳහා සම්පත් බැංකුව (ජීවිත - 092960000104 / සාමාන්‍ය - 002960001543), කොමර්ෂල් බැංකුව (ජීවිත - 1484444444 / සාමාන්‍ය - 1480020022) , මහජන බැංකුව (ජීවිත -014100120112337 / සාමාන්‍ය - 014100160112335), ලංකා බැංකුව (ජීවිත -0000164657 / සාමාන්‍ය -0000000464), හැටන් නැෂනල් බැංකුව (ජීවිත -003010313831 / සාමාන්‍ය 003010011166), ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව (ජීවිත -100011141139) වාරික ගෙවීම් සඳහා ජීවිත -011106000275), සෙලාන් බැංකුව (සාමාන්‍ය -086433464695001) යන ගිණුම් අංක භාවිත කළ හැකිය. දේශයේ රක්ෂකයා ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් මේ අභියෝගාත්මක කාලයේදී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සලසා ගැනීමේ වැදගත්කම වඩාත් අවධාරණය කරන අතර, සුරක්ෂිතව සහ පහසුවෙන් රක්ෂණ අවශ්‍යතා සපුරා ගන්නා ලෙස පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

නව අදහස දක්වන්න