කටුනායක අපනයන සැකසුම් කළාපය තුළ එන්නත්කරණයට නාවික හමුදා සහය | දිනමිණ

කටුනායක අපනයන සැකසුම් කළාපය තුළ එන්නත්කරණයට නාවික හමුදා සහය

කොවිඩ්  ව්‍යාප්තිය පාලනය සඳහා සිදුකරණු ලබන එන්නත්කරණ වැඩසටහන යටතේ කටුනායක අපනයන සැකසුම් කළාපය තුළ සේවාවන් සපයන කර්මාන්ත ශාලා සේවකයින් වෙත “සයිනොෆාම්” එන්නත ලබාදීම නාවික හමුදාව විසින් අද (15) කටුනායක අපනයන සැකසුම් කළාපයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී හා එක්ව සිදු කෙරිණි.
 
ඒ අනුව, කොවිඩ් 19 අවදානම හමුවේ අපනයනය සදහා නිශ්පාදන  කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යනු ලබන කටුනායක අපනයන සැකසුම් කළාපයේ කර්මාන්තශාලා 05ක සේවක සේවිකාවන් සහ ආයෝජන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් අතුළු 500 දෙනෙකු සඳහා “සයිනොෆාම්” එන්නත ලබාදීම නාවික හමුදා වෛද්‍ය කාර්යමණ්ඩලයක් මගින් සිදු කෙරුණි.
 
ඉදිරි සතිය තුල තවත් කර්මාන්තශාලා 48ක් පමණ ආවරණය වන පරිදි මෙම එන්නත්කරණ වැඩසටහන කටුනායක සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී හා එක්ව නාවික හමුදාව විසින් සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත.

නව අදහස දක්වන්න