රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ මැයි වැටුප මෙවර කළින්ම හිමිවෙයි | දිනමිණ

රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ මැයි වැටුප මෙවර කළින්ම හිමිවෙයි

රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ මෙම මස වැටුප මැයි 21 වනදා ලබාදීමට තීරණය කර තිබෙන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය දැනුම් දෙයි.
 
රට තුළ පවතින වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් එම තීරණය ගෙන ඇත.
 

නව අදහස දක්වන්න