මධ්‍යම පළාතේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිව අත්හිටුවයි | දිනමිණ

මධ්‍යම පළාතේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිව අත්හිටුවයි

 
රටතුළ පවතින කොවිඩ් 19 වෛරසය  ව්‍යාප්තිය හා  දැනට උද්ගතව ඇති තත්ත්වය මත මධ්‍යම පළාත තුළ ලියාපදිංචි වී ඇති වාහන සදහා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කරන වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත් හිටුවීමට තීරණය කර ඇති බව මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ගාමිණි රාජරත්න මහතා පවසයි.
 
මෙහිදී මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ මහනුවර පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලය හා මහනුවර ,මාතලේ හා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයන්හි පවතින ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් නිකුත් කරනු ලබන සියලුම වාහන ආදායම් බලපත්‍ර 2021.05.17 දින සිට 2021.06.14 දක්වා නිකුත් කිරීම සිදු නොකරන අතර, මෙම කාලසීමාව තුළ  කල් ඉකුත්වන වාහන ආදායම් බලපත්‍ර සදහා අලුතින් ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේදී කිසිදු දඩ මුදල් අය නොකිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බව මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ගාමිණි රාජරත්න මහතා පැවසිය .
 
(උඩදුම්බර සමූහ - අජිත්  ගංගොඩ)

නව අදහස දක්වන්න