මෙරටින් තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 1734 ක් හඳුනා ගැනේ | දිනමිණ

මෙරටින් තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 1734 ක් හඳුනා ගැනේ

මෙරටින් අද (18) දිනයේ  තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 1734 ක් හඳුනා ගත් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තුමේන්තුව නිවේදනය තරයි
 
මෙම ආසාදිතයන් සමඟ මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 146,936 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත

නව අදහස දක්වන්න