වාණිජ බැංකු සේවා අඛණ්ඩවම | දිනමිණ

වාණිජ බැංකු සේවා අඛණ්ඩවම

ජයසිරි මුණසිංහ

සෞඛ්‍ය අංශ විසින් නියම කර ඇති මාර්ගෝපදේශ හා විධිවිධාන අනුගමනය කරමින් සියලුම වාණිජ බැංකු සිය සේවාවන් අඛණ්ඩව පවත්වා ගෙන යා යුතු බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නියෝග කර තිබේ.

පවතින කොවිඩ් සංචරණ සීමා හේතුවෙන් මෙම සතියේ සිය සේවා කටයුතුවලින් ඉවත්වන බව පෞද්ගලික වාණිජ බැංකු රැසක් නිවේදනය කිරීමෙන් අනතුරුව පෙරේදා (07) පස්වරුවේ විශේෂ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරමින් මහ බැංකුව මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත.

එම අත්‍යවශ්‍ය සේවා අතර වෙළෙඳ මූල්‍ය පහසුකම්, භාණ්ඩාගාර සේවා, වැටුප් සහ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම, චෙක්පත් මුදල් බවට පත්කිරීම වැනි අත්‍යවශ්‍ය බැංකු සේවා සහ ගනු-දෙනුකරුවන්ගේ අනෙකුත් හදිසි ඉල්ලීම්, විමසීම් සඳහා ප්‍රතිචාර සැපයීම සඳහා පමණක් බැංකු ශාඛා විවෘතව තබන ලෙසද මහ බැංකුව දන්නවා තිබේ.

මෙම අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යෑම සඳහා සියලුම බැංකු ශාඛා, 15කට නොවැඩි සේවක පිරිසක් පමණක් කැඳවිය යුතුය.

නව අදහස දක්වන්න