ගර්භිණී කාන්තාවන්ට කොවිඩ් මර්දන එන්නත දීම කොළඹ කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහලේදී අරභයි | දිනමිණ

ගර්භිණී කාන්තාවන්ට කොවිඩ් මර්දන එන්නත දීම කොළඹ කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහලේදී අරභයි

ගර්භිණී කාන්තාවන්ට කොවිඩ් මර්දන එන්නත දීම කොළඹ කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහලේදී ඊයේ (9) ආරම්භ වූ අතර, අග්‍රාමාත්‍ය ආර්යා ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය එම අවස්ථාව නිරීක්ෂණය කිරීමට පැමිණ සිටි අයුරු.

ඡායාරූපය - සමන් ශ්‍රී වෙදගේ

නව අදහස දක්වන්න