කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩර අලෙවිසල්වල තිබීම අනිවාර්යයි | දිනමිණ

කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩර අලෙවිසල්වල තිබීම අනිවාර්යයි

ගැසට්ටුව නිකුත් කෙරේ

සියලු ගෘහස්ථ ගෑස් අලෙවිසල්වල කිලෝග්‍රෑම් 12.5ත් බරැති ගෑස් සිලින්ඩර මිලදී ගැනීම සඳහා තිබිය යුතු බවට ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර් නිෂ්පාදකයන් සහ වෙළෙඳුන් වෙත පාරිභෝගික කටයුතු සේවා අධිකාරිය අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරමින් දැනුම් දී තිබේ.

කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර තම සන්තකයෙහි හෝ භාරයේ හෝ තම පාලනය යටතේ ඇති කිසිම වෙළෙන්දකු විසින් ඒවා විකිණීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ එම සිලින්ඩර මිල දී නොගැනීමට ඍජුව හෝ වක්‍රාකාරයෙන් පාරිභෝගිකයන්ට බලපෑම් නොකළ යුතු බවද අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් ශාන්ත දිසානායක මහතා 2003 අංක 9 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරි පනත යටතේ මේ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර තිබෙන අතර, අදාළ විදි විධාන පෙරේදා දිනයේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි එම අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

නව හඳුන්වා දීමක් ලෙස ලීටර් 18 ගෑස් සිලින්ඩරයක් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීමෙන් පසු කිලෝග්‍රෑම් 12.5 පැරණි ගෑස් සිලින්ඩර් වෙළෙඳපොළේ හිඟ වීම සැලකිල්ලට ගනිමින් මේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළ බව සමුපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමැති ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පැවසීය.

නුවන් කොඩිකාර

නව අදහස දක්වන්න