මැයි මාසයේ සංචාරකයන් 1,500ක් ඇවිත් | දිනමිණ

මැයි මාසයේ සංචාරකයන් 1,500ක් ඇවිත්

කොරෝනා 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වුව ද පසුගිය මැයි මාසයේදී විදෙස් සංචාරකයන් 1,500කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබේ.

ඒ අනුව මැයි මාසයේදී පමණක් විදෙස් සංචාරකයන් 1,497 දෙනකු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබෙන අතර, ඒ අතුරින් බහුතරයක් චීනය, ජර්මනිය සහ අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය යන රටවලින් පැමිණි බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රකාශ කරයි.

කෙසේ වුවද පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේදී පමණක් විදෙස් සංචාරකයන් 4,168 දෙනකු ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කර තිබෙන අතර, මාර්තු මාසයේදී 4,581ක්, පෙබරවාරි මාසයේදී 3,366ක් සහ ජනවාරි මාසයේදී 1,682ක් වශයෙන් මේ වසරේ මේ දක්වා කාලයේදී විදෙස් සංචාරකයන් 15,294 දෙනකු සංචාරය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය නිකුත් කර තිබෙන නවතම වාර්තාවක් මඟින් පෙන්වා දෙයි.

මේ වසරේ මේ දක්වා කාලයේදී කසකස්තානය, ජර්මනිය, ඉන්දියාව සහ චීනය දිවයිනට වැඩියෙන්ම සංචාරකයන් පැමිණි රටවල් ලෙස සටහන් වන බවද එම අධිකාරිය කියා සිටී.

මහින්ද අලුත්ගෙදර

නව අදහස දක්වන්න