තවත් ස්පුට්නික් V මාත්‍රා 65,000ක් ශ්‍රී ලංකාවට | දිනමිණ

තවත් ස්පුට්නික් V මාත්‍රා 65,000ක් ශ්‍රී ලංකාවට

රුසියාවේ නිෂ්පාදිත 'ස්පුට්නික් V' එන්නත් මාත්‍රා 65,000ක් ශ්‍රී ලංකාවට අද(11) උදෑසන රැගෙන විත් ඇතැයි ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා පැවසීය. 
 
ඒ අතර ස්පුට්නික් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව 15,000ක් ද අන්තර් ගත වේ. 
 
එම දෙවන මාත්‍රාව මීට පෙර පළමු මාත්‍රාව ලබාදුන් පුද්ගලයින්ට සහ ඉතිරි එන්නත් 50,000 මහනුවර ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ලබාදෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.
 

නව අදහස දක්වන්න