කොවිඩ් මරණ101 අතරින් නිවසේ දී සිදු වූ මරණ 30ක් | දිනමිණ

කොවිඩ් මරණ101 අතරින් නිවසේ දී සිදු වූ මරණ 30ක්

 
මෙරටින් තවත් කොවිඩ් මරණ 101 ක් තහවුරු කර ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය නිවේදනය කරයි
 
ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ ගණන 2,011ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.
 
කොවිඩ් වසංගතය ආරම්භ වීමෙන් පසු සෞඛ්‍ය අංශ විසින් දිනක් තුළ තහවුරු කළ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව මෙය වේ.
PDF File: 

නව අදහස දක්වන්න