තවත් කොවිඩ් මරණ 63 ක් තහවුරු වේ | දිනමිණ

තවත් කොවිඩ් මරණ 63 ක් තහවුරු වේ

මෙරටින් තවත් කොවිඩ් මරණ 63 ක් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා ජනරාල්වරයා නිවේදනය කරයි
 
මෙම මරණ අතර මැයි 23 සිට මැයි 31 දක්වා සිදු වූ මරණ 12 ක් ජුනි 01 සිට ජුනි 11 දක්වා සිදු වූ මරණ 51 ක් ඇතුළත් වන බව නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි
 
මෙම මරණ 63 සමඟ මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 2136 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත
 
PDF File: 

නව අදහස දක්වන්න