ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ හවුල්කාර පක්ෂ අටකින් ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය නිවේදනයක් | දිනමිණ

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ හවුල්කාර පක්ෂ අටකින් ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය නිවේදනයක්

ඉන්ධන මිල ඉහළ නැංවීමේ තීරණය ජනාධිපතිවරයාගේ සහ අගමැතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වූ ජීවන වියදම පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුව විසින් ගනු ලැබූ බැවින් එම තීරණය බලශක්ති අමාත්‍යවරයාගේ කර මත පැටවීමට දරණ වෑයම තමන් ප්‍රතික්ෂේප කරන බව පක්ෂ අටක නියෝජිතයන් විසින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක සඳහන් වේ.
 
එම මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින්.
 

නව අදහස දක්වන්න