වැඩවර්ජනයේ වගකීම අමාත්‍යාංශය සහ දොස්තරලා භාර ගත යුතුයි | දිනමිණ

වැඩවර්ජනයේ වගකීම අමාත්‍යාංශය සහ දොස්තරලා භාර ගත යුතුයි

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය

සෞඛ්‍ය සේවාවේ සමතුලිතතාව බිඳවැටීම ආරම්භ කළේ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය බවත් තමන් ආරම්භ කළ වැඩවර්ජනයේ වගකීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය භාරගත යුතු බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා පැවසීය.

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ඇතුළු පරිපූරක වෛද්‍ය සේවාවේ වෘත්තිය සමිති 13ක් ඊයේ (05) උදෑසන සිට අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

රක්ෂණ ශ්‍රියන්ත

නව අදහස දක්වන්න