‘එන්නත්කරණය අඛණ්ඩවම’ | දිනමිණ

‘එන්නත්කරණය අඛණ්ඩවම’

කොවිඩ් එන්නත්කරණ වැඩසටහන සෞඛ්‍ය අංශවල ද සහාය ඇතිව අඛණ්ඩව සිදුකර ගෙන යන බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ‘දිනමිණට‘ ඊයේ (05) පැවසීය.

සෞඛ්‍ය අංශයට සම්බන්ධ කොටස් ක්‍රියාත්මක කර ඇති වැඩවර්ජන හේතුවෙන් යම් යම් බාධා එල්ල වුවද ජනතාව වෙනුවෙන් උපරිම අයුරින් කැප වී සිටින ත්‍රිවිධ හමුදාව සෞඛ්‍ය අංශවල සහය ඇතිව එන්නත්කරණ වැඩසටහන අඛණ්ඩව සිදුකරගෙන යන බවද හමුදාපතිවරයා අවධාරණය කළේය.

ත්‍රිවිධ හමුදාව විසින් එන්නත්කරණය ආරම්භ කර ඇති මධ්‍යස්ථාන විසින් ඉතා සාර්ථකව එන්නත්කරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවත්, හමුදාව වෙත ලැබෙන එන්නත් ප්‍රමාණ අනුව වහාම ක්‍රියාත්මක වී එම එන්නත් ජනතාවට ලබාදීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා ලබා දී ඇති උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරන බවද ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා අවධාරණය කළේය.

නව අදහස දක්වන්න