රුහුණු කතරගම ඇසළ පෙරහර ඊයේත් උත්කර්ෂවත්ව... | දිනමිණ

රුහුණු කතරගම ඇසළ පෙරහර ඊයේත් උත්කර්ෂවත්ව...

රුහුණු කතරගම ඇසළ මහ පෙරහර ඊයේ (21) රාත්‍රි 7. 00ට පමණ වීථි සංචාරය කළ අතර, එය විචිත්‍ර නර්තන අංගයන්ගෙන් සහ කරඬු සහිත හස්තියන් පිරිවරා ගෙන අලංකාර අයුරින් පැවති අයුරු. ඡායාරූප - කතරගම විශේෂ කේ. ඩී. දේවප්‍රිය

නව අදහස දක්වන්න