දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය සහ රිදීගම සෆාරි උද්‍යානය නැවත විවෘත කෙරේ | දිනමිණ

දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය සහ රිදීගම සෆාරි උද්‍යානය නැවත විවෘත කෙරේ

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් පසුගිය මැයි මාසයේ දී මහජනතාව වෙනුවෙන් වසා දැමූ දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය සහ රිදියගම සෆාරි උද්‍යානය නැවත මහජනතාව සඳහා විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තුමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරිය නිවේදනය කරයි
 
මේ අනුව එළඹෙන 26 වනදා සිට දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය පෙ.ව 9.00 සිට 5.00 දක්වා ද රිදියගම සෆාරි උද්‍යානය පෙ.ව 8.30 සිට ප.ව 4.00 දක්වා විවෘත කිරීමට තීරණය කර ඇත
 
පින්නවල සත්වෝද්‍යානය හා පින්නවල අලි අනාථාගාරය පසුගිය 17 වනදා සිට පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 5.30 දක්වා විවෘතව ඇත.
 

නව අදහස දක්වන්න