ගුරුනගර් ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධිව මුහුදු කූඩැල්ලන් නෙළීම නතර කිරීමට පියවර ගන්න - ධීවර ඇමැති | දිනමිණ

ගුරුනගර් ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධිව මුහුදු කූඩැල්ලන් නෙළීම නතර කිරීමට පියවර ගන්න - ධීවර ඇමැති

බුද්ධිකා ඉඹුලාන

යාපනයේ ගුරු නගර් ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධීව සිදු කරන මුහුදු කූඩැල්ලන් නෙලීම නතර කිරීමට වහාම අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ධීවර ඇමැති ඩග්ලස් දේවානන්දා මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ.

යාපනයේ ගුරු නගර් ප්‍රදේශයේ ධීවර සංගම් කිහිපයක් අැමැතිවරයා හමු වී තම ප්‍රදේශයේ සිදුවන නීති විරෝධි ධීවර කටයුතු පිළිබඳ දැනුවත් කර එය නතර කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස අැමැතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

මෙහිදි අදාළ නිලධාරීන් ඇමතු අැමැතිවරයා පවසා සිටියේ, ජාතික ජලජ සම්පත් නියෝජිත ආයතනය මඟින් මුහුදු කූඩැල්ලන් නෙලා ගැනීමට සුදුසු ප්‍රදේශ වෙන්කර දී ඇති බැවින් එම නීති රීති නොසලකා හරිමින් නීති විරෝධීව ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන සියලුම ධීවරයන්ට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි.

මෙම කටයුතු වහාම ක්‍රියාත්මක කර මුහුදු කූඩැල්ලන් කර්මාන්තයේ නිසි ලෙස නියැලෙන ධීවරයන්ට සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස ද මෙහිදී ඇමැතිවරයා උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

මෙම අවස්ථාවට රාජ්‍ය නිලධාරින් හා දූපත් ආශ්‍රිත තල් හා පොල් සමූපාකාර සමිතිවල නිලධාරීහු ද සහභාගි වූහ.

නව අදහස දක්වන්න