සපරගමු මහ සමන් දේවාලයේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහර විථී සංචාරය කෙරේ | දිනමිණ

සපරගමු මහ සමන් දේවාලයේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහර විථී සංචාරය කෙරේ

සපරගමු මහ සමන් දේවාලයේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහර ඊයේ (20) රාත්‍රියේ විථී සංචාරය කළ අතර, කතරගම වාසනා හස්තිරාජයා විසින් දළදා මාලිගාවේ ඇතුන් දෙදෙනා දෑලේ ඇතිව කරඬුව වැඩමවනු ලැබීය.

නව අදහස දක්වන්න