ඕසෝන් ස්තරය රකින්න සිංගර් පෙරමුණ ගනී | දිනමිණ

ඕසෝන් ස්තරය රකින්න සිංගර් පෙරමුණ ගනී

ඕසෝන් ස්තරය සූර්යයාගේ හානි කර කිරණවලින් මිනිසා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සූර්යයාගේ පාරජම්බුල කිරණවලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය කර ගනිමින් පෘථිවියේ ජීවීන් සඳහා ආරක්ෂක පලිහක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඕසෝන් ස්තරය මානව පැවැත්ම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වීම මෑත අතීතයේදී බොහෝ කතාබහට ලක් වූ මාතෘකාවක් වූ අතර, අනාගත පරපුර සඳහා එය ආරක්‍ෂා කිරීම සඳහා මේ වන විටත් බොහෝ පියවර ගෙන ඇත. 1994 එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය විසින් 1987 මොන්ට්‍රියෙල් ප්‍රොටොකෝලය හා ඕසෝන් ස්තරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ වියානා සම්මුතියට අනුකූලව ඕසෝන් ස්තරය සුරැකීමේ අන්තර්ජාතික දිනය ලෙස සැප්තැම්බර් 16 දා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි.

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ජාතික ඕසෝන් ඒකකයේ ගුවන් සම්පත් කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ රිෆා වඩූඩ් මහතා පැවසුවේ, “ඕසෝන් ස්තරය ක්ෂය කරන ද්‍රව්‍ය සඳහා වන මොන්ට්‍රියල් ප්‍රොටෝකෝලයේ 5 වැනි වගන්තියට අනුව මේ වන විටත් ශ්‍රී ලංකාව සාර්ථක ලෙස ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන් (CFC) ඉවත් කර ඇති අතර, හයිඩ්රොක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන් (HCFC) සහ හයිඩ්‍රොෆ්ලෝරෝකාබන් (HFC) ඉවත් කිරීමට කැපවී සිටී. ඉතා ඉක්මනින් වෙනස් වන දේශගුණයක් සහිත රටක් වශයෙන් මෙවැනි ගෝලීය දේශගුණික විපර්යාසයන්ට අපි දැඩි ලෙස ගොදුරු විය හැකිය. ඕසෝන් ස්තරය ක්ෂය වීම සහ HFC භාවිතය හේතුවෙන් ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යමින් පවතින මෙවැනි සමයක තම නිෂ්පාදන සහ පරිභෝජන කටයුතු සඳහා පරිසර හානි අවම වන විකල්පයන් පමණක් තෝරා ගන්නා ලෙස සමාගම් ඇතුළු සියලු පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් මම ඉල්ලා සිටිමි" යනුවෙනි.

 

නව අදහස දක්වන්න