ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බැංකුවෙන් වෛද්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාගයක් | දිනමිණ

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බැංකුවෙන් වෛද්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාගයක්

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බැංකුව පසුගියදා අමෙරිකානු ඩොලර් 116,500ක (රු. මිලියන 23.6 ක් පමණ) වටිනාකමකින් යුත් අත්‍යවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ තොගයක් ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සමාජය වෙත පරිත්‍යාග කිරීමට කටයුතු කළේය. කොවිඩ් පාලනය කිරීමේ ජාතික උත්සාහය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට දායක වීමක් වශයෙන් මේ පරිත්‍යාගය කරන ලදි.

මේ ප්‍රදානය කොටස් දෙකකින් සමන්විත විය. මුල් අදියර යටතේ අත්‍යවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සමාජය වෙත අමෙරිකානු ඩොලර් 75,000ක මුදලක් පරිත්‍යාග කරන ලදි. එමඟින් දැඩි සත්කාර ඒකකවල භාවිත කරනු ලබන වෙන්ටිලේටර් යන්ත්‍ර 3ක් සමඟ පල්ස් ඔක්සිමීටර් සහ නෙබියුලයිසර් ඇතුළු උපකරණ මිලදී ගනු ලබන අතර, එම උපකරණ ජාතික රෝහල ඇතුළුව බස්නාහිර පළාතේ රෝහල්වල කොවිඩ් රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා යොදා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ. මීට අමතරව අමෙරිකානු ඩොලර් 41,500ක වටිනාකමකින් යුත් ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රකරණ උපකරණ 25ක් ශ්‍රී ලංකා රතුකුරුස සමාජය හරහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත පරිත්‍යාග කිරීමටද ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බැංකුව කටයුතු කළේය. මෙරට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී බිඟුමාල් තෙවරතන්ත්‍රී මහතා විසින් ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය ඇමැති මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා වෙත අදාළ ප්‍රදානය පිරිනමන ලද අතර, එම අවස්ථාවට අදාළ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, රතුකුරුස සමාජය සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බැංකුව නියෝජනය කරන තවත් නියෝජිතයෝ පිරිසක් සහභාගි වූහ.

 

නව අදහස දක්වන්න