ගුරු ගැටලුවට ජනපති අගමැති මුදල් ඇමැති මැදිහත් වී විශ්වසනීය විසඳුමක් දුන්නා | දිනමිණ

ගුරු ගැටලුවට ජනපති අගමැති මුදල් ඇමැති මැදිහත් වී විශ්වසනීය විසඳුමක් දුන්නා

අධ්‍යාපන ඇමැති දිනේෂ්

ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි වීමට ජනාධිපති, අගමැති සහ මුදල් ඇමැතිවරයා මැදිහත් වී විශ්වසනීය විසඳුමක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවද අධ්‍යාපන ඇමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

දිවයින පුරා විසිරී සිටින දරුවන් සහ ගුරුවරුන් අද (21) දිනයේ පාසල් වෙත පැමිණීම කිසිවකුටවත් නැවතිය නොහැකි බව අධ්‍යාපන ඇමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

පාසල් දරුවන්ගේ අනාගතය මව්පියන්ගේ සතුට පමණක් නොව මුළු මහත් ජාතියේම සතුට බව එහි වැඩිදුරටත් දැක්වේ.

අද (21) සිට අදියර හතරක් යටතේ පාසල් විවෘත කිරීමට නියමිතය.

නව අදහස දක්වන්න