පැරෑලියට සංචාරකයෝ ඇවිත් | දිනමිණ

පැරෑලියට සංචාරකයෝ ඇවිත්

කොවිඩ් වසන්ගතය හේතුවෙන් අඩාළ වී තිබූ සංචාරක කර්මාන්තය මේ වන විට නැවතත් යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් පවතී.

විදේශීය සංචාරකයන් පිරිසක් හික්කඩුව පැරෑලිය ප්‍රදේශයේ කැස්බා සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක් නැරඹිමට පැමිණ කැස්බා පැටවුන් මුහුදට මුදාහැරිය අයුරුයි මේ.

අනුරාධ ප්‍රියදර්ශන - කරන්දෙණිය සමූහ

 

නව අදහස දක්වන්න