කොවිඩ් අරමුදලට රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුවෙන් පරිත්‍යාගයක් | දිනමිණ

කොවිඩ් අරමුදලට රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුවෙන් පරිත්‍යාගයක්

රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව ඉටුකම 'COVID -19' සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට රුපියල් මිලියන 5ක් පරිත්‍යාග කර තිබේ.
 
අදාළ චෙක්පත ඊයේ (26) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුවේ වැඩබලන සාමාන්‍යාධිකාරී/ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ලුෂාන්ත රණසිංහ මහතා විසින් ජනාධිපති පෞද්ගලික ලේකම් සුගීෂ්වර බණ්ඩාර මහතා වෙත භාරදෙනු ලැබිණ.
 
රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුවේ නිලධාරීහු පිරිසක් ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

නව අදහස දක්වන්න