කොවිඩ් එන්නතේ සිව්වැනි මාත්‍රාව අද සිට | දිනමිණ

කොවිඩ් එන්නතේ සිව්වැනි මාත්‍රාව අද සිට

කොරෝනා වයිරසයට එරෙහි එන්නතේ හතරවන මාත්‍රාව ලබාදීම අද සිට සිදු කෙරෙයි
 
ඒ අනුව හතරවන මාත්‍රාව ලෙස ෆයිසර් එන්නත ලබාදෙන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි
 
03 වන මාත්‍රාව ලබා මාස තුනක් ගතවූ අවුරුදු 60 ට වැඩි පුද්ගලයන්ට සිව්වැනි මාත්‍රාව ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමිවන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි
 

නව අදහස දක්වන්න