චීනයේ යුවාන් වෑන්ග් නෞකාව හම්බන්තොටට | දිනමිණ

චීනයේ යුවාන් වෑන්ග් නෞකාව හම්බන්තොටට

චීනයේ යුවාන් වෑන්ග් -5 සමුද්‍රීය පරීක්ෂණ නෞකාව අද (16) පෙරවරුවේ හම්බන්තොට වරායට පැමිණී තිබේ. 
 
චීන නෞකාවට අද සිට දින 7 ක් හම්බන්තොට වරායට පිවිසීමට ශ්‍රී ලංකාව අවසර ලබා දුන්නේ විවාදාත්මක තත්ත්වයක් තුළය.
 
යුවාන් වැන්ග් - 5 නෞකාවට මීට පෙර පසුගිය 11 වැනිදා සිට 17 වැනිදා දක්වා නැවත පිරවීමේ පදනම මත හම්බන්තොට වරායට පිවිසීමට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය අවසර ලබාදුන්න ද ඉන්දියාවේ විවිධ පාර්ශ්ව මතු කළ විරෝධතාවලට සමාන්තරව එම අමාත්‍යාංශය චීනයෙන් ලිඛිතව ඉල්ලා සිටියේ නෞකාවේ පැමිණීම ප්‍රමාද කරන ලෙසය.

නව අදහස දක්වන්න