මෙරට ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන පිළිබද විශේෂ තීරණයක් | දිනමිණ

මෙරට ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන පිළිබද විශේෂ තීරණයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සඳහා ජාතික මාර්ගෝපදේශ සහ අවම ප්‍රමිතීන් හඳුන්වා දීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අවධානය යොමුව තිබේ.
 
ඊට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඊට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත.
 
අනාගත දරුවන් වෙනුවෙන් ගුණාත්මක සේවාවක් සැපයීමෙහිලා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සඳහා පළාත් මට්ටමින් සකස් කරන ලද මාර්ගෝපදේශන සහ ප්‍රතිපත්ති දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. 
 
නමුත් ජාතික මට්ටමේ පිළිගත් මාර්ගෝපදේශනයක අඩුවක් පැවතිණි. ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය මගින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන මෙම ජාතික මාර්ගෝපදේශය රටපුරා ඇති සියලුම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ. ළමාරක්ෂක ක්ෂේත්‍රය හා සම්බන්ධ සියලුම පාර්ශ්වකරුවන් නියෝජනය වන පරිදි අදාළ විශේෂඥයින්ගේ අධීක්ෂණය හා මඟපෙන්වීම යටතේ මෙම ජාතික මාර්ගෝපදේශ සහ අවම ප්‍රමිතීන් හඳුන්වාදීමට පියවර ගෙන ඇත.
 
ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සඳහා වන ජාතික මාර්ගෝපදේශ සහ අවම ප්‍රමිතීන් සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මූලික කෙටුම්පත 2013 වර්ෂයේදී  ආරම්භ කරන ලදී. එය ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පවතින අවම ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරමින් ආරම්භ කෙරුනු අතර එතැන් සිට මේ දක්වා අදියර ගණනාවක් යටතේ ළමා සංවර්ධනය, නීතිය, සෞඛ්‍යය හා ළමාරක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ කරුණු ඇතුළත් කරමින් මෙම මාර්ගෝපදේශ සහ ප්‍රමිතීන් සකස් කර ඇත.

නව අදහස දක්වන්න