තවත් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් | දිනමිණ

තවත් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක්

රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක්, මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පත් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.
 
ඒ, ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අත්සනින් ය.
 
ඒ අනුව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව, ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික අන්තරායකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය ඊයේ(05) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මහජන ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පත් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.
 
PDF File: 

නව අදහස දක්වන්න