විදුලි බිල වැඩි නොකර ජනතාවට සහන දෙන්න | දිනමිණ

විදුලි බිල වැඩි නොකර ජනතාවට සහන දෙන්න

විදුලි බිල නැවත වැඩිකිරීමට දරන උත්සාහය නතර කර ජනතාවට සහනයක් සලසන්නැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (05) ප්‍රකාශ කළේය.

රට අර්බුදයකට පත්ව ඇති අවස්ථාවක ජනතාවට සහන සලසනවා වෙනුවට නාස්තිකාර ක්‍රියාවන් සිදුකිරීම අනුමත කළ නොහැකි බවත් එබැවින් ජනතාවට සහන සලසා විදුලි බිල වැඩි කිරීම නතර කරන ලෙසත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඉල්ලා සිටියේය.

ස්වර්ණා විජේකෝන්, නුවන් කොඩිකාර සහ සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න

නව අදහස දක්වන්න