සහල් ආනයනය නතර කරන්න සාකච්ඡා | දිනමිණ

සහල් ආනයනය නතර කරන්න සාකච්ඡා

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ගුණදාස සමරසිංහ

සහල් ආනයනය නතර කිරීමට වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කෙරෙන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ගුණදාස සමරසිංහ මහතා පවසයි. යල කන්නයේ වී අස්වනු අලෙවිය සිදු කරන මේ අවස්ථාවේ දේශීය සහල්වලට මුල් තැන දීමේ අරමුණෙන්, කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතාගේ උපදෙස් පරිදි මෙම සාකච්ඡා ඇරැඹි බව ද ලේකම්වරයා පවසයි.

එමෙන්ම 2022/23 මහ කන්නයේ වී වගාකිරීමේ කටයුතු මේ වන විට ආරම්භව තිබෙන අතර, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් ඉලක්ක කර ඇති පරිදි මෙවර වී වගා කිරීමට අපේක්ෂිත සමස්ත කුඹුරු ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 851,043කි.

නොවැම්බර් මාසය අවසන් වන විට වපුරන ලද හෝ පැළ සිටුවන ලද මෙන්ම වී වගාව සඳහා මූලික බිම් සැකසීම පමණක් සිදු කර ඇති සමස්ත කුඹුරු බිම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 636,348ක් බව ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු වාර්තා සඳහන් කර තිබේ. ඒ යටතේ මේ වන විට වපුරන ලද හෝ පැළ සිටුවන ලද කුඹුරු බිම් ප්‍රමාණය 435,842කි. එමෙන්ම මූලික බිම් සකස් කර ඇති බිම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 200,502කි.

ඒ අනුව ලබන වසරේ දී තවදුරටත් සහල් ආනයනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැති බවද ලේකම්වරයා කියයි.

 

බුද්ධිකා ඉඹුලාන

නව අදහස දක්වන්න