ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල කප්පාදුවක් | දිනමිණ

ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල කප්පාදුවක්

 
අද (06 ) පස්වරු 4:00 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12:00 දක්වා පැය අටක කාලයක්, ගාල්ල මහ නගර සභා සීමාවට ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදු වන බව ජාතික ජල ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි.
 
 බීක්ක ජල සම්පාදන ක්‍රමයේ අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙම ජල කප්පාදුව සිදුකරන  බව එම මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.
 
මේ අතර තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද (06) පස්වරු 6:00 සිට පැය 12:00 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන මණ්ඩලය පවසයි
 
ඒ ජාඇල - ඒකළ - දඩුගම මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙම ජල කප්පාදුව සිදු කරයි 
 
ඒ අනුව දඩුගම, ඒකළ, තුඩැල්ල, කොටුගොඩ, අලවතුපිටිය, මිනුවන්ගොඩ, උඩුගම්පොල, දඹතුරේ සහ රද්දොළුගම ප්‍රදේශයේ කොටසකට මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇත.

නව අදහස දක්වන්න