සමස්ත ලංකා පාසල් මලල ක්‍රීඩා ශූරතා වත්තල ලයිසියම් සහ වලල ඒ රත්නායකට | දිනමිණ

සමස්ත ලංකා පාසල් මලල ක්‍රීඩා ශූරතා වත්තල ලයිසියම් සහ වලල ඒ රත්නායකට

අතිශූර ක්‍රීඩකයා නඳුන්: ක්‍රීඩිකාව තරුෂි

නව තරග වාර්තා 24 කින් ස්වයංපෝෂිත වූ මෙවර සමස්ත ලංකා පාසල් මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ බාලක සමස්ත ශූරතාව තහවුරු කර ගැනීමට වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල (ලකුණු 81) සමත් වූ අතර, බාලිකා ශූරතාව මහනුවර වලල ඒ. රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය (ලකුණු 122) නියෝජනය කළ ක්‍රීඩිකාවෝ දිනා ගත්හ.

බාලක සමස්ත අනුශූරතාව මාතර රාහුල විදුහල (ලකුණු 73)ට ද බාලිකා අනුශූරතාව වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල (ලකුණු 69)ට ද හිමි වූ අතර, බාලක තෙවැනි ස්ථානය කුරුණෑගල ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල විදුහලට සහ ගම්පහ සිරිකුරුස විදුහලට බාලිකා තෙවැනි ස්ථානය හිමි විය.

කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා උලෙළේ අතිශූර මලල ක්‍රීඩකයා ලෙස සම්මාන දිනා ගැනීමට කොළඹ රාජකීය විදුහලේ නඳුන් බණ්ඩාර සමත් වූ අතර, වලල ඒ. රත්නායක මධ්‍ය මහා විදුහලේ තරුෂි දිල්සරා කරුණාරත්න අතිශූර මලල ක්‍රීඩිකාව ලෙස තිළිණ ලැබුවාය.

බාලක මීටර් 110 කඩුලු මතින් දිවීම ඉසව්වේදී ප්‍රදර්ශනය කළ 13.64 ක දක්‍ෂතාව පදනම් කර ගනිමින් නඳුන් බණ්ඩාර ද බාලිකා මීටර් 400 ඉසව්වේදී ප්‍රදර්ශනය කළ තත්.54.22ක දක්‍ෂතාව පදනම් කර ගනිමින් තරුෂි දිල්සරා ද අදාළ සම්මාන දිනා ගත්හ.

මෙවර මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ දක්ෂතම ජවන ක්‍රීඩකයා ලෙස නඳුන් බණ්ඩාර (මීටර් 110 කඩුලු මතින් දිවීම - තත්. 13.64) සම්මාන දිනාගත් අතර, එම දක්ෂතාව මත දක්ෂතම කඩුලු මතින් දිවීමේ ක්‍රීඩකයා ලෙස ද ඔහුට සම්මාන පිරිනැමිණි.

තරගාවලියේ විසි කිරීමේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා ලෙස පාණදුර රාජකීය විදුහල නියෝජනය කළ ජයවී රත්හිද (යගුළිය දැමීම - මීටර් 16.94) දිනා ගත්තේය. මෙහි දක්ෂතම පැනීමේ ක්‍රීඩකයා ලෙස සපුගස්කන්ද යොෂීඩා ජාත්‍යන්තර පාසලේ ඒ.කේ. කෝරාළ (තුන් පිම්ම - මීටර් 15.57) තිළිණ ලැබීය.

මෙවර ක්‍රීඩා උලෙළේ සමස්ත ශූරතාව සුපුරුදු පරිදි බස්නාහිර පළාත නියෝජනය කළ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ දිනා ගත්තේ ප්‍රසාද ලකුණු 1096.5ක් සටහන් කර ගනිමිනි. එහි අනුශූරතාව මධ්‍යම පළාත (ලකුණු 464.5) හිමි කර ගත් අතර, ලකුණු 375 සටහන් කර ගත් දකුණු පළාතට තෙවැනි ස්ථානය හිමි විය.

අනුරාධ බණ්ඩාර

නව අදහස දක්වන්න