කෝට්ටේ නගරාධිපතිගේ නිල රථයට ලැබුණු මුදලින් සමාජ සේවයට කැබ් රථ තුනක් | දිනමිණ

කෝට්ටේ නගරාධිපතිගේ නිල රථයට ලැබුණු මුදලින් සමාජ සේවයට කැබ් රථ තුනක්

කෝට්ටේ මහ නගර සභාවේ නගරාධිපතිවරයාට වෙන්කර තිබූ නිල රථයක් ආණ්ඩුකාර ‍ෙල්කම්වරයාගේ පාවිච්චිය සඳහා ලබාදී තිබියදී මෙයට වසර 02 කට පමණ පෙර එම රථය හදිසි ගිනිගැනීමකට ලක්වී ඇත.

එම වාහනය රක්ෂණය කර තිබූ රක්ෂණ සමාගම මඟින් ඒ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 55 ක මුදලක් පසුගියදා නගර සභාවට ලැබිණි.

නව නගරාධිපතිවරයාට අලුතෙන් වාහනයක් මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව ඇතත්, එය ප්‍රතික්ෂේප කළ නව නගරාධිපති නීතිඥ මධුර විතානගේ මහතා නගර සභාව සඳහා එම මුදල් වැයකර කැබ් රථ තුනක් මිලදී ගැනීමට උපදෙස් දී තිබේ.

පසුගිය 18 වැනි දින එම වාහන නගර සභාවේ පශු වෛද්‍ය අංශයටත්, ඩෙංගු මර්දන කටයුතු සඳහා ප්‍රයෝජන ගැනීමට අදාළ වෛද්‍ය අංශයටත් ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරිවරයාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහාත් භාරදෙනු ලැබීය.

තමාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා වෙනමම වාහනයක් අවශ්‍ය නොවන බවද නාගරික ජනතාවගේ යහපත සඳහා කටයුතු කිරීම එකම අභිලාෂය බව ද නගරාධිපති නීතිඥ මධුර විතානගේ මහතා ‘දිනමිණ’ට කීය.

කෝට්ටේ මධ්‍යම සමූහ - නන්ද ඒකනායක

ඡායාරූපය - කෝට්ටේ මධ්‍යම සමූහ 

අදහස් 1ක් ඇත

agaya kala yuthu deyak.. boho denata aadarshayak methuma... thawath meweni minisun ratata awashyay... suba anagathayak

නව අදහස දක්වන්න