කළු ගඟ අවට පානීය ජල ගැටලුවක් | දිනමිණ

කළු ගඟ අවට පානීය ජල ගැටලුවක්

වාද්දුව, කළුතර, බේරුවල සහ ඒ අවට  ජනතාවට ලැබෙන නල ජලයට කරදිය මුසුව ඇති බැවින් ජලය පානය කිරීමෙන් වළකින ලෙස දන්වා සිටියි.

පවතින වියළි කාලගුණයත් සමග කළු ගඟට මුහුදු ජලය එක්වීම මෙම තත්ත්වයට හේතුව බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

මෙම ජලය පානයට පමණක් නුසුදුසු අතර අනෙකුත් කටයුතු වෙනුවෙන් භාවිතයේ බාධාවක් නොමැති බවද දන්වා සිටින අතර පොදු ජනතාවගේ භාවිතයට පුරවන ලද ජල ටැංකි එක්කර, මිරිදියෙන් ලවණ සහිත මුහුදු ජලය ඉවත් කිරීමේ කටුයුතුද කඩිනමින් ඉටු කෙරෙනු ඇත.


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...