2019 - අයවැය යෝජනා හෙට පාර්ලිමේන්තුවට | දිනමිණ

2019 - අයවැය යෝජනා හෙට පාර්ලිමේන්තුවට

2019 වසරට අදාල අයවැය යෝජනා හෙට (05) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි'

ඒ මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින්.


නව අදහස දක්වන්න