06 - සිට යළි සුළං තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් | දිනමිණ

06 - සිට යළි සුළං තත්ත්වයේ වැඩිවීමක්

දිවයින තුළ සහ දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් ලබන 06 වන දා සිට බලාපොරොත්තු වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

                                                   ඉදිරි පැය 24 සඳහා දිවයින වටා ඇති මුහුදේ කාලගුණ තත්ත්වය

                                                    2018 ජුනි මස 03 වන දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි

දිවයිනේත් දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවලත් සුළං තත්වයේ වැඩිවීමක් ඉදිරිදින කිහිපයේදී (ජුනි මස 06 වන දින සිට)බලාපොරොත්තුවේ.

දැනට දිවයිනේ නිරිත දිග කොටසේ පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වය සහ වළාකුලින් බර ස්වභාවය තවදුරටත් පවතිනු ඇත.

බස්නාහිර,දකුණු, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වල විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.

ඇතැම් ස්ථානවලට,විශේෂයෙන් සබරගමුව පළාතේ මි.මී.100 පමණ තද වැසි ඇති විය හැක.

අම්පාර සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කවල ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00 න් පසු වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැක.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන ස්වල්පයක සිහින් වැසි ඇතිවිය හැක.

දකුණුපළාතේත් මොණරාගල, මාතලේ, නුවරඑළිය සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට හමන පැ.කි.මී.50 දක්වා තරමක් තද සුළං ඇති විය හැක.

                                               ඉදිරි පැය 24 සඳහා දිවයින වටා ඇති මුහුදේ කාලගුණ තත්ත්වය

                                                2018 ජුනි මස 03 වන දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං තත්වයේ වැඩිවීමක් ඉදිරි දින කිහිපයේදී (ජුනි මස06 වන දින සිට) බලාපොරොත්තුවේ.

මන්නාරම සිට කොළඹ සහ ගාල්ල හරහා හම්බන්තොට දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල තැනින් තැනවැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං බස්නාහිර හෝ නිරිත දිශාවලින් හමන අතරසුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 35-45 ක් පමණ වේ.

පුත්තලම සිටමන්නාරම හරහා කන්කසන්තුරය දක්වා  සහමාතරසිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල්දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට  පැ.කි.මී. 60 දක්වාවැඩිවිය හැකි අතර, එවිට එම මුහුදු ප්‍රදේශ රළුවිය හැක.

සෙසු  මුහුදු ප්‍රදේශවල ද සුළගේ වේගය විටින් විට  පැ.කි.මී. 50දක්වා වැඩිවිය හැකි අතර, එවිට එම මුහුදු ප්‍රදේශතරමක් රළු විය හැක.

ධීවර සහ නාවුක ප්‍රජාව මේ පිලිබදව ඉතා අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.


නව අදහස දක්වන්න